Dom energooszczędny

 

Stawiamy na domy energooszczędne

Budowa domów energooszczędnych to idealny sposób na obniżenie wysokości rachunków za prąd i ogrzewanie. Firma NAW-MAR z Lublina opracowała własny system "DOMTEST" – domy energooszczędne, który pozwala, by domy budowane w tym systemie były jak najtańsze w eksploatacji.

Budowa domów energooszczędnych z systemem „DOMTEST”

Firma NAW-MAR dostosowała swoją działalność do obowiązku wystawienia świadectwa energetycznego dla budynku. Ustawa ta, dotycząca Prawa Budowlanego, obowiązuje od 1 stycznia 20009 roku i jest wprowadzona Dyrektywą Unijną*.

System "DOMTEST" domy energooszczędne spowodował następujące zmiany:

  • wartość dla ściany zewnętrznej - U=0,14W/m2*K
  • wartość U dla podłogi na gruncie 0,22 [W/m2K]
  • współczynnik U dla dachu skośnego, ocieplonego 0,21 [W/m2K]

Dane te są dowodem, że budowa domów energooszczędnych z zastosowaniem technologii "DOMTEST" pozwala na znacznie niższe zużycie energii elektrycznej, niż w przypadku budynków wznoszonych w tradycyjnej, murowanej technologii. To do Państwa należy decyzja, czy budowa domów energooszczędnych jest dla Was bardziej korzystna.

Podane wyżej składniki mają wpływ na zużycie energii. W świadectwie energetycznym oznaczony zostaje wskaźnik energii pierwotnej (EP) w budynku ocenianym a następnie porównuje się go z tym samym wskaźnikiem dla budynku modelowego. Jest to parametr ustalany zgodnie z wymaganiami WT.

Równie ważnym parametrem jest EK. Wiąże się on z zapotrzebowaniem na energię końcową, która określa roczną ilość energii na potrzeby ogrzewania/chłodzenia, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody do celów użytkowych. Oblicza się ją dla standardowych warunków klimatycznych oraz standardowych warunków użytkowania. Określa ona efektywność energetyczną nie tylko budynku, ale także urządzeń grzewczych i klimatyzujących. Okres ważności świadectwa energetycznego wynosi 10 lat.

Poniżej prezentujemy przykładowe świadectwo domu energooszczędnego zbudowanego w szkielecie drewnianym (za zgodą Właściciela).

Domy energooszczędne mogą także, zgodne z życzeniem Inwestora, wykorzystywać instalacje pomp ciepła, rekuperacji z odzyskiem ciepła a także solary, czyli ogniwa słoneczne.

Ze względu na ekologiczność oraz niskie koszty odzysk ciepła dzięki specjalnej wentylacji i alternatywne źródła zasilania to systemy cieszące się coraz większym uznaniem Inwestorów, którzy decydują się na budowę domów energooszczędnych.

Jedną z głównych zalet technologii "DOMTEST" jest fakt, że pozwala na darmowe pobieranie energii zimą bezpośrednio ze... słońca.

Jest to możliwe dzięki dużym, przeszklonym powierzchniom. Wyposażone w szyby termoizolacyjne oraz specjalne profile wprowadzają promieniowanie podczerwone do wnętrza domu energooszczędnego.

Przedstawiamy zasadę działania baterii słonecznych oraz pomp ciepła wchodzących w skład wyposażenia domów energooszczędnych montowanych prze firmę NAW-MAR.

Pompa ciepła to rozwiązanie umożliwiające zarówno ogrzewanie,
jak i chłodzenie budynku.

Pompa ciepła to urządzenie, w którym obieg ciepła przebiega tak samo, jak w obiegu chłodniczym zachodzącym w lodówce czy zamrażarce. Urządzenia te wykorzystują niską temperaturę (takie ciepło jest właściwie bezużyteczne) do wytwarzania wyższej temperatury. Uzyskane w ten sposób ciepło stosuje się do ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody oraz klimatyzacji. Pompa ciepła ma za zadanie transportować ciepło ze źródła dolnego do górnego. Korzysta przy tym z energii elektrycznej (napędowej). Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest fakt, że energię wykorzystuje się w sposób optymalny.

Zasada działania pompy ciepła:
Czynnik*) obiegu dolnego źródła płynie w wężownicy, odbierając jednocześnie energię cieplną. Energia może być pobierana z gruntu, powietrza lub wody.
Podgrzany czynnik obiegu dolnego źródła w parowniku przekazuje ciepło zimnemu czynnikowi chłodniczemu wewnętrznego obiegu urządzenia. Podgrzewanie czynnika chłodniczego powoduje, że odparowuje on i w końcu przechodzi w stan gazowy.
Sprężarka dokonuje sprężania gazu. Ciepło, jakie tworzy się w tym procesie, zostaje dostarczone w skraplaczu do instalacji centralnego ogrzewania budynku.
Następnie gaz przechodzi przez zawór rozprężny, gdzie obniżeniu ulega jego temperatura oraz ciśnienie. Po przepłynięciu do parownika odbiera ciepło od czynnika obiegu dolnego źródła. W tym momencie następuje ponowne rozpoczęcie procesu.

Zasada działania pompy ciepła opiera się więc na wzrastającej temperaturze gazu podczas sprężania oraz jej spadku podczas rozprężania. Taki sam efekt zostaje uzyskany np. podczas sprężania powietrza w pompce do roweru. Inny przykład na chłodzenie dzięki rozprężaniu to rozpylenie dezodorantu w sprayu na rękę. Ze względu na niskie zużycie energii w pompy ciepła zaopatruje się coraz więcej właścicieli domów energooszczędnych.

* Czynnik obiegu dolnego źródła to ciecz niezamarzająca. Może to być np. mieszanina wody i alkoholu lub glikolu.

** W trosce o ochronę środowiska obecnie stosuje się freony hydrofluorowęglowodorowe (HFC), które zastąpiły freony wodorochlorofluorowęglowodorowe (HCFC), które stanowią niebezpieczeństwo dla warstwy ozonowej. Czynnik chłodniczy nie ma kontaktu z otoczeniem, bo znajduje się w zamkniętym obiegu pompy ciepła.


* Zmiany w Ustawie prawo budowlane implementujące do polskiego prawodawstwa zapisy z Dyrektywy EPBD.

USTAWA
z dnia 19 września 2007 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Art. 1.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5:
a) dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:
"3. Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

Wersja do druku